Låneregler

Låneregler Mönsterås bibliotek

Bibliotekskort

Bibliotekskort för biblioteken i Mönsterås kommun får du utan kostnad genom att visa legitimation.

Du som lånar ansvarar för de medier som är lånade på kortet. Kortet är en personlig värdehandling.


För barn och ungdomar i åldern 6 - 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på särskild blankett för att få bibliotekskort. Vårdnadshavare ansvarar dessutom för barns och ungdomars lån.

Att ha ett bibliotekskort innebär att du:

* får låna medier på kommunens bibliotek,

* återlämnar lånade medier på utsatt tid,

* kan registrera dig för bokning av bibliotekets datorer,

* informerar biblioteket om ändrade kontaktuppgifter såsom ny e-postadress eller telefonnummer,

* anmäler förlorat lånekort så det kan spärras för vidare lån,

* betalar de avgifter kulturnämnden beslutar, t.ex. påminnelseavgifter och förkomna media.

Obetalda avgifter på 100 kronor eller mer innebär att din lånerätt stoppas. Lånerätten återfås när skulden är betald.


PIN-kod

Till lånekortet kan en pinkod kopplas. Med hjälp av den kan man själv utföra olika tjänster, som t.ex. reservation och omlån. På bibliotekens utlåningsautomater kan du låna själv med bibliotekskort och pinkod. Pinkoden registreras på biblioteket, men du kan sedan själv gå in i bibliotekets katalog på nätet och ändra den.

Lånetid, reservationer och fjärrlån

Lånetiden är normalt 4 veckor. Undantag med kortare lånetid är bl.a. tidskrifter och mycket efterfrågade böcker. Omlån kan göras om materialet inte är reserverat av annan låntagare. Omlån kan göras via bibliotekets katalog på nätet. Du kan också låna om vid besök eller per telefon.

Reservation av bok eller annat media kan göras via bibliotekets katalog på nätet, vid besök eller per telefon.När boken kommer in meddelar vi dig via e-post eller brev.

Om det du söker inte finns på något av kommunens bibliotek går det oftast att fjärrlånafrån bibliotek på annan ort. För detta tar vi ut en avgift. När boken kommer in meddelar vi dig via e-post eller brev.

Övertidsvarning

Du som har en registrerad och aktiv e-postadress kan få tillgång till tjänsten övertidsvarning. Anmäl hos personalen eller via bibliotekskatalogen. Det innebär att du får ett e-postmeddelande innan lånetiden går ut.

Bibliotekets katalog

När du loggar in med lånekort och pinkod kan du se dina lån och reservationer, låna om och reservera. Du kan också lämna inköpsförslag och ansökningar om fjärrlån.

Avgifter på biblioteket

Mönsterås

 • Norra Tingsgatan 5
 • 383 21 Mönsterås
 • Telefon: 0499-17 205
 • Fax: 0499-17 924
 • Mer information

Öppettider, ordinarie

Måndag: 10.00-19.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-17.00
Lördag: 10.00-13.00

Tidningsrummet öppnar kl. 9.00 varje vardag.

 


Blomstermåla

 • Krungårdsskolan
 • 384 31 Blomstermåla
 • Telefon: 0499-17 620
 • Fax: 0499-17 932
 • Mer information

Öppettider september-april

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 13-16
Torsdag: 16-19

Fliseryd

 • Fliseryds skola
 • 380 53 Fliseryd
 • Telefon: 0491-922 51
 • Fax: 0491-922 61
 • Mer information

Öppettider september-april

Måndag: 16-19
Onsdag: 9-13, 15-19

Timmernabben

 • Tillingeskolan
 • 380 52 Timmernabben
 • Telefon: 0499-177 90
 • Fax: 0499-179 40
 • Mer information

Öppettider september-april

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 9-12
Torsdag: 16-19

Ålem

 • Alsteråskolan
 • 384 40 Ålem
 • Telefon: 0499-177 20
 • Fax: 0499-179 39
 • Mer information

Öppettider september-april

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 9-12
Torsdag: 16-19