Bokbuss

Uppsägning av bokbussen

Mönsterås kommun tvingas, liksom många andra kommuner, att göra stora besparingar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över var i verksamheterna tilldelat besparingskrav gör minst ont. Därför har beslut tagits om att säga upp bokbussverksamheten (§ 54 Dnr KFN 2020-40) med 6 månaders uppsägningstid enligt gällande avtal med Nybro kommun, som levererar tjänsten inklusive bokbusspersonal. Uppsägningen träder i kraft 1 januari 2021.
Efter analyser bedöms konsekvensen till beslutet bli mycket begränsad. Denna bedömning grundar vi på
1. kraftigt minskade utlån senaste 10 åren
2. att vi även utan bokbuss fortsatt kommer kunna erbjuda samtliga invånare biblioteksservice i hela kommunen med bibliotek på samtliga tätorter, depositioner på träffpunkter och äldreboenden samt ”boken kommer” till våra användare som av olika anledningar inte kan ta sig till våra bibliotek.

 

Medier lånade från bokbussen kan återlämnas till biblioteken i Mönsterås kommun, eller till biblioteket i Nybro.

Bokbussen

 

Språk

Mönsterås

  • Norra Tingsgatan 5
  • 383 21 Mönsterås
  • Telefon: 0499-17 205
  • Fax: 0499-17 924
  • Mer information

Öppettider

Måndag: 10.00-19.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-17.00
Lördag: 10.00-13.00

Tidningsrummet öppnar kl. 09.00

Blomstermåla

  • Krungårdsskolan
  • 384 31 Blomstermåla
  • Telefon: 0499-17 620
  • Mer information

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 13-16
Torsdag: 16-19

Fliseryd

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Onsdag: 9-13, 15-19

Timmernabben

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 9-12
Torsdag: 16-19

Ålem

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 9-12
Torsdag: 16-19