Avgifter på biblioteket

De flesta av bibliotekets tjänster är gratis.

På biblioteket lånar du böcker gratis. De enda lån som är avgiftsbelagda är fjärrlån från andra bibliotek.

Du kan reservera böcker kostnadsfritt och lånekortet är gratis.

Förseningsavgift tas ut om du har överskridit lånetiden och vi skickat påminnelse. Låntagare under 18 år är dock befriade från förseningsavgift.

Här nedan ser du vilka avgifter kulturnämnden och kommunfullmäktige beslutat ska gälla under 2018.

Avgifter Kostnad
     Undantag och kommentarer
Kasse 2 kr      

Kopior/utskrifter Svart-vit A4

2 kr/sida      

Kopior/utskrifter Svart-vit A3

4 kr/sida      
Färgkopior
/färgutskrifter A4
5 kr/sida      
 Färgkopior
/färgutskrifter A3
10 kr/sida      

Fjärrlån

10 kr     Betalas vid hämtning.

Fjärrlånekopior

      Faktisk kostnad.
Hyra av spelfilm 0 kr     3 dygn, gratis fr.o.m. 2017
Fax inom Sverige
5 kr     Per uppringning
Fax inom Europa
5 kr,
10 kr
    1-5 sidor,
6-10 sidor o.s.v.
Fax övriga världen 15 kr,
30 kr
    1-5 sidor,
6-10 sidor o.s.v.
1:a påminnelsen 20 kr     Barn under 18 år betalar ingen kravavgift.
2:a påminnelsen 20 kr     Tillsammans med 1:a påminnelsen blir det 40 kr.
Förkommen bok,
vuxenlitteratur
250 kr     Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen bok,
barn- och ungdomslitteratur
100 kr     Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen tidskrift 50 kr     Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen spelfilm vuxen 500 kr     Gäller alla - målsman betalningsskyldig.
Förkommen spelfilm barn 300 kr    

Gäller alla - målsman betalningsskyldig.

       

Avvikelser kan förekomma beräknat efter återanskaffningsvärdet.

        Låntagaren blir spärrad när skulden är 100 kronor eller mera.

Mönsterås

 • Norra Tingsgatan 5
 • 383 21 Mönsterås
 • Telefon: 0499-17 205
 • Fax: 0499-17 924
 • Mer information

Öppettider

Måndag: 10.00-19.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-17.00
Lördag: 10.00-13.00

Tidningsrummet öppnar kl. 9.00 varje vardag.

 


 

Blomstermåla

 • Krungårdsskolan
 • 384 31 Blomstermåla
 • Telefon: 0499-17 620
 • Fax: 0499-17 932
 • Mer information

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 13-16
Torsdag: 16-19

Fliseryd

 • Fliseryds skola
 • 380 53 Fliseryd
 • Telefon: 0491-922 51
 • Fax: 0491-922 61
 • Mer information

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Onsdag: 9-13, 15-19

Timmernabben

 • Tillingeskolan
 • 380 52 Timmernabben
 • Telefon: 0499-177 90
 • Fax: 0499-179 40
 • Mer information

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 9-12
Torsdag: 16-19

Ålem

 • Alsteråskolan
 • 384 40 Ålem
 • Telefon: 0499-177 20
 • Fax: 0499-179 39
 • Mer information

Öppettider

Måndag: 13-15, 16-19
Tisdag: 9-12
Torsdag: 16-19